METECH

Wyroby Niestandardowe


Wyroby niestandardowe (wyroby o nietypowych wymiarach, modyfikowane, nie ujęte w cenniku) nie podlegają zwrotom.

Uprzejmie prosimy o staranne przemyślenie zamówienia, skonsultowanie z lekarzem itp. Zamówienia na taki wyrób przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej tzn. listownie, faksem lub e-mailem.

Ceny na wyroby niestandardowe są indywidualnie kalkulowane.

Na wyroby niestandardowe udzielana jest roczna gwarancja na takich samych warunkach jak dla wyrobów standardowych (patrz: zakładka „Reklamacje”).

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego w celu doprecyzowania szczegółów.