METECH

Numery Serii


Rurki tracheotomijne (w tym produkowane w firmie Metech) stanowią wyrób medyczny należący do klasy 2a w klasyfikacji wyrobów medycznych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 17 luty 2016), są więc ustawowo (Ustawa o wyrobach medycznych z dn. 11 września 2015) objęte szczególnym monitoringiem i nadzorem jakościowym. Podlegają corocznym auditom dotyczącym jakości produkcji i bezpieczeństwa dla pacjenta, których efektem są stosowne certyfikaty jakości.

Jednym z ustawowych wymogów jakościowych jest wymóg identyfikowalności wyrobu medycznego należącego do tej klasy, czyli możliwość monitorowania drogi danego wyrobu od producenta do końcowego użytkownika. Ma to na celu umożliwienie odnalezienia i ewentualnego wycofania wyrobu z rynku w razie zaistnienia tzw. incydentu medycznego.

Spełniając ten ustawowy wymóg jakościowy rurki tracheotomijne produkowane w firmie Metech otrzymują numery serii, które są trwale umieszczone (wybite) na talerzyku rurki. Numery te są zawsze umieszczane na fakturze sprzedaży w sposób jednoznacznie identyfikujący daną rurkę. Oznacza to, że w bazach danych firmy Metech istnieją zapisy o sprzedaży rurek do wszystkich klientów (aktualnych i byłych) pozwalające na odnalezienie każdej wyprodukowanej w firmie rurki.

W tym miejscu przypominamy, że spełnianie wymogów Ustawy o Wyrobach Medycznych obejmuje również wszystkich klientów instytucjonalnych kupujących rurki w firmie Metech. Szanowni klienci powinni dysponować rejestrem klientów/pacjentów, do których trafiła rurka o danym numerze serii, tak aby możliwe było jej ewentualne odnalezienie i wycofanie. Numery serii na fakturze lub dokumencie sprzedaży danemu pacjentowi są także warunkiem naprawy gwarancyjnej.