METECH

Certyfikaty

Przedsiębiorstwo METECH S.C. posiada następujące certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań
Ustawy o Wyrobach Medycznych z dn. 11 września 2015 i PN-EN ISO 13485:2016
oraz Dyrektywy 93/42/EWG, wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.:

1. Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Jakość, Wyroby Medyczne
2. Certyfikat WE – Zapewnienie jakości produkcji
3. Certyfikat Zgodności CE – Wyroby Medyczne