METECH

Reklamacje


Wyroby firmy Metech objęte są roczną gwarancją rozpoczynającą się wraz z datą sprzedaży. W tym czasie (jeżeli reklamacja zostaje uznana) klientowi przysługuje bezpłatny serwis i naprawy łącznie z wymianą sprzętu na nowy. Naprawy takie dokonywane są wyłącznie na podstawie faktury lub dokumentu zakupu danego sprzętu. W przypadku rurek tracheotomijnych, na fakturze lub dokumencie zakupu musi znajdować się numer serii identyczny z numerem na rurce.

Gwarancja nie obejmuje sprzętu starszego niż rok (od daty sprzedaży), a także uszkodzonego na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi bądź zużytego w stopniu niepozwalającym na naprawę.

Naprawy pogwarancyjne (jeżeli dany sprzęt kwalifikuje się do naprawy) są odpłatne, najczęściej po uzgodnieniu z klientem.

Wszystkie naprawy – gwarancyjne i pogwarancyjne – dokonywane są w okresie do dwóch tygodni. W wyjątkowych wypadkach okres ten może ulec wydłużeniu, a klient jest o tym każdorazowo powiadamiany.

W każdym przypadku reklamacji przeprowadzana jest dokładna analiza, polegająca na oględzinach, sfotografowaniu uszkodzonego sprzętu, ocenieniu przez osobę kompetentną rodzaju i stopnia uszkodzenia. Sporządzany jest dokument zawierający wyniki tej analizy. Klient w odpowiedzi na reklamację otrzymuje pismo, w którym zawarta jest powyższa analiza oraz kwalifikacja reklamowanego sprzętu.